کارواش آپادانا

شستشوی اتومبیلهای شما در کمترین زمان ممکن : ارائه خدمات روشویی-زیرشویی-موتور شویی-نظافت داخل-واکس پالیش نانو-واکس پالیش معمولی-خشکشویی کامل داخل با مواد مخصوص

تلفن ثابت:  07118218911                   موبایل:  09176755385

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز-خیابان نادر-چهارراه اصلاح نژاد به سمت فلکه فرودگاه

  کد: iran711.com -1291071390913-M43 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

کارواش توحید

روشویی-توشویی-زیرشویی-موتورشویی-خشکشویی-سقف شویی-موکت شویی-بغل درب و صندلی-قیرزدایی-واکس و پالش

تلفن ثابت:                                           موبایل:  09179189617

وب سایت:                                            ایمیل:  

آدرس: شیراز-بلوار صنایع-نرسیده به 20متری فرمانداری-روبروی تکصا

  کد: iran711.com -0593051490913-M109 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

 

ادامه آگهی ها .....> صفحه بعد

 

 

www.iran711.com

بانک جامع اطلاعات مشاغل شهری و نیازمندی های شیراز